Support grant from EFRR EU scheme

Názov projektu: „Alternatívne a zdravé sladidlá z cukrovej repy“